Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Tân Mão

Giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Tân Mão

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Lộc Phát Tân Mão - NXB Công An Nhân Dân ấn hành năm 2011.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với gần 200 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :