Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt 2

Giới thiệu Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt 2

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt 2 - NXB Văn Học ấn hành năm 2011. Các tác giả thơ có bài trong tuyển tập thơ đều đã được Ban Biên Tập tuyển chọn từ nhiều nguồn rất khách quan, công minh và tất cả các tác giả thơ đều được miễn phí in ấn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 116 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :