Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7
Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7, do Lê Đình Hiếu chủ biên, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành năm 2012.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với hơn 80 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :