Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Thơ 0273: Mẹ chiến sĩ và hai người con


MẸ CHIẾN SĨ VÀ HAI NGƯỜI CON

Con của mẹ giặc treo khô xác
Nhặt trẻ rơi, dù nó kẻ thù
Con lớn lên lại thành tử sĩ
Mắt mẹ nhòa khóc ướt đêm thu.

2012
(Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7 - NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 2012
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét