Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Thơ 0272: Giác ngộ
GIÁC NGỘ

Phật giác ngộ ta từ câu kinh kệ
Mẹ giác ngộ ta từ những lời ru
Ta giác ngộ nhau giữa đời dông bão
Cùng hát yêu thương vơi bớt hận thù.

2011
(Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 2012)


Thanh Trắc Nguyễn Văn
--------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Muôn Dặm Tình Quê 7, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 2012 
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :