Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Truyện ngụ ngôn: Gia sư


chim chèo bẻo
Truyện ngụ ngôn: Gia sư

Một hôm lão trọc phú Chim Lợn đến gặp nhà hiền triết Cú Mèo để phàn nàn:

- Tôi có mời một Giáo sư toán học rất nổi tiếng là Tiến sĩ toán học Khổng Tước đến nhà để kèm cho con tôi học toán. Thế nhưng không hiểu sao cô giáo Chèo Bẻo, chỉ có bằng cấp cử nhân thôi, cứ cho con tôi điểm toán toàn bốn, năm hoặc chỉ có sáu điểm là cao nhất?

Nhà hiền triết Cú Mèo nghiêm khắc nhìn lão trọc phú Chim Lợn hồi lâu rồi nói:

- Chỉ cần nghe ông nói là tôi biết ông và con ông có ý coi thường cô giáo Chèo Bẻo, một trong những cô giáo dạy hết lòng và rất công tâm đối với học sinh trong Khu Rừng Chim của chúng ta.

Ông nên nhớ, dù gia sư cho con ông có là Tiến sĩ toán Khổng Tước đi nữa nhưng con ông vẫn không phải là Tiến sĩ! Và dù Tiến sĩ Khổng Tước có hết lòng truyền thụ đi nữa, kiến thức toán của con ông cũng chưa chắc có được một phần nghìn kiến thức của Tiến sĩ. Theo tôi người dạy toán và cho điểm toán trực tiếp cho con ông chính là cô giáo Chèo Bẻo. Con ông chưa gì đã sớm có thái độ khinh thường cô giáo như vậy. Vào lớp nó không chịu nghe cô giảng, không chịu ghi chép bài, điểm thấp là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi!

Thanh Trắc Nguyễn Văn

chim lợn