Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Dịch bài thơ Đá và trái tim ra tiếng anh
Đá và trái tim

Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá.


Thanh Trắc Nguyễn Văn


----------------------------------------------------


STONE AND HEART

Specks of virgin teardrops
Turn stones into Heart!
The abyss of endless sufferings
Turn Heart into Stone!


Hoàng Ân dịch
Không có nhận xét nào :