Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Thơ trẻ.com
Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Thơ trẻ.com, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2012.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 24 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :