Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ 99 Bài thơ tình chọn lọc Văn Thơ Việt


Xin giới thiệu Tuyển tập thơ 99 Bài thơ tình chọn lọc Văn Thơ Việt đầu thế kỳ 21 - NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2012. Các tác giả thơ có bài trong tuyển tập thơ đều đã được Ban Biên Tập tuyển chọn từ nhiều nguồn rất khách quan, công minh và tất cả các tác giả thơ đều được miễn phí in ấn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 98 tác giả thơ khác.
Không có nhận xét nào :