Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Thơ 0277: Nắng xuân
NẮNG XUÂN

Cành đào chưa thắm ngoài sân
Tháng giêng đã đến chợt gần chợt xa
Áo dài vàng rực sắc hoa
Cô Mai vào lớp vỡ òa nắng xuân.

2010
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


---------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Xuân Văn Nghệ Bình Dương năm 2017 

+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Không có nhận xét nào :