Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Giới thiệu Tuyển tập thơ Văn Thơ Việt tập 3


Xin giới thiệu Tuyển thơ Văn Thơ Việt tập 3 - NXB Văn Học ấn hành năm 2012. Các tác giả thơ có bài trong tuyển tập thơ đều đã được Ban Biên Tập tuyển chọn từ nhiều nguồn rất khách quan, công minh và tất cả các tác giả thơ đều được miễn phí in ấn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 170 tác giả thơ khác

Không có nhận xét nào :