Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Thơ tình Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0282

Triết học yêu

Tình yêu là một chữ "rầu"
Lắm khi ta phải nhức đầu vì em
Tình yêu giống tựa ly kem
Dẫu răng đau buốt vẫn thèm được ăn
Tình yêu cứ thích lạnh tanh
Môi hờn, mắt dỗi để hành hạ nhau!
Tình yêu cũng khoái làm cao
Bao lần đợi đón kẻ chào... người lơ!

Yêu nhau mắt sáng hóa mờ
Dòng sông chảy xiết bỗng... lờ đờ trôi!
Thương nhau bạc thếch như vôi
Khéo têm vẫn thắm nên đôi cau trầu
Giận nhau mương cạn hóa sâu
Nhớ nhung gãy gọng, đau sầu chỏng chơ
Ghét nhau ném trả mộng mơ
Nhặt lên thấy kẻ dại khờ... là ta!

2003
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :