Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Tục ngữ về Tình bạn
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ, NGẠN NGỮ VỀ TÌNH BẠN 
 

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu.

Buôn có bạn, bán có phường.

Bán anh em xa mua láng giềng gần.

Bạn bè con chấy cắn đôi.

Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán.

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Có chè có rượu không thiếu anh em

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Giàu vì bạn sang vì vợ.

Học thầy không tày học bạn.

Không nên làm khách quá lâu.

Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét.

Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn bè.

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Thêm bạn bớt thù.

Trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt.

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly.

Tứ hải giai huynh đệ.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn. Tìm nơi mà bán, tìm bạn mà chơi.

Vàng tìm vàng làm bạn, ngọc tìm ngọc sánh đôi.

Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để của cho.

(sưu tầm)


Tạp văn Tình bạn
Tục ngữ về Tình bạn
Ca dao về Tình bạn
Danh ngôn về Tình bạn
Danh ngôn về Tình bạn (tt) 

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

1 nhận xét :

Lê Thị Hương Trang nói...

Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán.

thích nhất câu này