Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Giới thiệu Tuyển tập thơ 99 Bài thơ tình chọn lọcGIỚI THIỆU TUYỂN TẬP THƠ: 99 BÀI THƠ TÌNH CHỌN LỌC VĂN THƠ VIỆT 

Xin được giới thiệu Tuyển tập thơ: 99 BÀI THƠ TÌNH CHỌN LỌC VĂN THƠ VIỆT do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2012.

Trong Tuyển tập thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 98 tác giả thơ khác. Bài thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn được chọn trong tập thơ là bài THƠ TÌNH VIẾT Ở BẾN TRE. 


Thanh Trắc Nguyễn Văn--------------------------------------------------------------------------------
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trong Tuyển tập thơ 99 Bài Thơ Tình Chọn Lọc Văn Thơ Việt:
Thơ Tình Viết Ở Bến Tre

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet