Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Tục ngữ về Mùa Hè


TỤC NGỮ VỀ MÙA HÈ

Bán quạt mùa đông mua bông mùa hè.

Bò đẻ tháng năm nỏ bằm thì thui.

Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Đông chết se, hè chết lụt.

Học như quốc kêu mùa hè.Hữu bì hữu cốt vô thân nhục
Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông.
(Có da có xương, không có thịt
Chỉ mùa xuân, mùa hạ được nhắc đến, mùa đông thì không).

Lo trẻ mùa hè không bằng lo bò què tháng sáu.

Mùa đông mưa dầm gió bấc,
Mùa hè mưa to gió lớn,
Mùa thu sương sa nắng gắt.

Mùa hè ăn cá sông, mùa đông ăn cá biển.

Mùa hè cá sông mùa đông cá ao

Mùa hè đang nắng cỏ gà mọc trắng trời mưa.

Mùa hè đóng bè làm phúc.

Mùa hè buôn bông, mùa đông buôn quạt.

Sim, nang, sang, sú.
(Những quả ở rừng núi Nghệ Tĩnh thường có vào mùa hè)

Thơm tho chi mít mùa đông,
Khôn ngoan chi gái lộn chồng mà khen.
(Mít chín mùa hè mới ngon, mít mùa đông là mít trái mùa không ngon)

Thà liếm môi liếm mép còn hơn ăn chép mùa hè.

Tiếc thay hoa hỡi là hoa
Mùa xuân chẳng nở nở ra mùa hè.

Trẻ con mùa hè, trâu què mùa đông.

Trẻ mùa hè như bò què tháng sáu.

Tháng chín nhịn ăn rau muống.
(Rau muống ngon ở mùa hè đến tháng chín rau muống đã già không ngon)

Tháng giêng trồng đậu
Tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.

(sưu tầm)
------------------------------------------------------------------------------------------
Tục ngữ về Mùa Hè
Ca dao về Mùa Hè
Ca dao về Mùa Hè (2)
Ca dao về Mùa Hè (3)
Ca dao về Mùa Hè (4)

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet