Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0250


Quà tặng Mùa Đông

- Quà tặng Mùa Xuân
Là tuổi trẻ
Là tình yêu
Là niềm tin
Là ước mơ
Là hạnh phúc
Là tương lai
Và là tất cả...
Còn quà tặng Mùa Đông?

Bà mẹ Mùa Đông già nua mỉm cười mệt nhọc:
- Là Mùa Xuân!

2007
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn-------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007

Không có nhận xét nào :