Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0251


Giá mà...

Giá mà ngày ấy quen nhau
Thì nay đâu phải trăng sao mịt mờ
Bướm vàng đâu vướng sợi tơ
Để con chim nhạn cứ thờ ơ bay...

Giá như rượu đế bớt cay
Sáu câu vọng cổ đừng say bồng bềnh
Ta đâu nghiêng ngả chông chênh
Xa em
Thuyền vỡ dưới ghềnh tương tư...

Giá mà ngày ấy...
Giá như...

2007
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :