Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Thơ 0253: Chồng Hòn Vọng Phu
Chồng Hòn Vọng Phu

I.
Một người
Một khóc
Một thương
Một oan
Một trái
Một vương vấn nhiều…

Một đau
Đau tím trời chiều
Một quên
Quên trắng một điều không quên!

Một mê
Một tỉnh
Ngả nghiêng…
Một duyên chồng vợ đảo điên vợ chồng.

Một lệ máu
Một bão lòng …
Một thuyền
Đắm
Một dòng sông một bờ.

Một hóa gió
Một dật dờ…

II.
Một hóa đá
Một đợi chờ ngàn năm…

2006
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn-----------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007
+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Lục Bát Việt Văn Thơ Việt tập 1 - NXB Hội Nhà Văn năm 2012

Không có nhận xét nào :