Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Clip Hoa vông vang
Clip này do bạn 1971japan183 là người tạo ra và tải lên Youtube. Trong clip có bài thơ Hoa vông vang của Thanh Trắc Nguyễn Văn được người tạo clip cho hiện lên clip nhiều lần. Thanh Trắc Nguyễn Văn xin được phép tải lại clip này để lưu trữ.

Không có nhận xét nào :