Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0294

 


Vay tình                   
                                  Viết tặng Y.P.
 Vay em
Vay nửa nụ cười
Sao giờ phải vướng đến mười nhớ thương?
Em là hoa đẹp hướng dương
Còn tôi chiếc lá cuối đường gió bay...

Vay em
Vay nửa lời yêu
Sao giờ phải nhận trăm điều dèm pha?
“Kiều nữ thì sánh đại gia
Có đâu đến kẻ không nhà ngu ngơ!”.

Vay em
Vay nửa cuộc tình
Sao giờ phải trả muôn nghìn đớn đau?
Em tìm vương miện trăng sao
Bỏ tôi hóa sóng thét gào biển khơi.

2013
(Tập thơ Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn năm 2013)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

-----------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Long An số tháng 6 năm 2013

* Bài liên quan: Bình bài thơ Vay tình của Thanh Trắc Nguyễn Văn ; Vay tình

Không có nhận xét nào :