Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Giới thiệu Tuyển tập thơ Lục Bát Việt Văn Thơ Việt tập 1

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Lục Bát Việt Văn Thơ Việt tập 1 - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2012. 

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 62 nhà thơ khác

Không có nhận xét nào :