Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Thơ của bạn Đặng Hữu Lượng


Xin chào Thanh Trắc Nguyễn Văn. Bài thơ của bạn như một
điệu dân ca. Xin gửi bài " Lý " của tôi do cảm xúc viết ra.

 

Lý đôi ta 
                 (họa bài thơ Trả người câu hát Lý quạ kêu của Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Bài thơ như điệu dân ca
Lý qua cầu, lý đôi ta chung tình
Lý đôi tay, lý môi xinh
Lý a lý ới chúng mình ới... a
Lý gần rồi lại lý xa
Lý đi lý lại - lý ta với mình
Lý rằng người đẹp người xinh
Lý hai chúng mình ta lấy nhau chơi...
 

Có ai viết tiếp - xin mời
Kéo dài điệu lý cho đời đẹp thêm ....


Đặng Hữu Lượng

------------------------------------------------------------------------

Trả người câu hát Lý quạ kêu

Cũng là câu hát dân ca
Quạ kêu thổn thức cái mà quạ kêu.

Cũng là duyên kiếp rong rêu
Người dưng khác họ hứa liều, lại say!

Cũng là hạt lúa củ khoai
Nửa đêm thủ thỉ cười hoài người ơi!

Cũng là trầu chửa têm vôi
Nữ phòng, nam đáo nên đôi hẹn hò.

Cũng là bến, cũng là đò
Chợt yêu ai biết phải dò nông sâu.

Cũng là rút ván qua cầu
Rau răm ở lại dập màu đắng cay.


(Trang web văn học Lục Bát tháng 7 năm 2012) 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :