Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Thơ 0296: Chia tay
Chia tay

Cuộc tình đã chán người chơi
Mỏi mòn
Vô vọng
Toàn lời đắng cay.

Giương buồm
Thả cánh chim bay.

Thuyền đi
Thả
Mảnh trăng gầy
Cuối thôn...

2009
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)  

Thanh Trắc Nguyễn Văn

-------------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010

Không có nhận xét nào :