Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 2
Giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 2

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 2 - NXB Thanh Niên ấn hành năm 2010.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 147 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :