Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Thơ tranh: Thiếu nữ thổi sáo

------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn.

Không có nhận xét nào :