Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Thơ 0156: Tặng một em nhỏ hút thuốc lá
TẶNG MỘT EM NHỎ HÚT THUỐC LÁ

Em tìm gì trong khói thuốc
Lập lòe lửa đốt cháy môi
Cô đơn có thành tro trắng
Hay giọt máu hồng bỏng rơi?

2003
(Tuyển tập Tứ Tuyệt Tình Thi 2 - NXB Đà Nẵng 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã được in trong Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2 - NXB Đà Nẵng 2005 

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet 

Không có nhận xét nào :