Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Thơ 0152: Hoa bất tử

Hoa bất tử

Dẫu lừng danh hoa bất tử
Em vẫn khô lạnh không hồn
Thà yêu màu hoa dại đỏ
Thấy cháy rực một hoàng hôn.


1998
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
----------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002

Không có nhận xét nào :