Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Giới thiệu tập thơ Quà Tặng Mùa Đông

Giới thiệu tập thơ Quà Tặng Mùa Đông

Xin giới thiệu tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ vừa ấn hành năm 2007.

Đây là tập thơ riêng thứ tư của Thanh Trắc Nguyễn Văn.
3 nhận xét :