Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Thơ 0133: Níu


NÍU
    Tặng Hạnh Thảo
Người ta níu nhớ tìm thương
Níu trăng tìm gió, níu hương tìm người
Gặp em níu vỡ tiếng cười
Hoa xuân nở thắm hai mươi tuổi hồng.

2003
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2 - NXB Đà Nẵng 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

---------------------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Văn Nghệ tp.HCM, số báo Xuân Giáp Ngọ năm 2014

+  Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi 2 - NXB Đà Nẵng 2005

Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet