Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Giới thiệu Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương


Giới thiệu Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương

Xin giới thiệu tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên ấn hành năm 2006.
Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với 11 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét