Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Thơ 0321: Lời tỏ tình đầu tiênLời tỏ tình đầu tiên
 
Đầu tiên
Viết tặng bài thơ
Người ta hồi đáp...
Bảo chờ kiếp sau!

Đầu tiên
Hẹn với trăng sao
Người không thấy đến...
Cổ cao thành cò!

Đầu tiên
Thả một câu hò
Nàng nghe hơn nửa....
Giả đò không nghe!

Đầu tiên
Ép một tiếng ve
Trao chùm phượng đỏ...
Ai dè làm quen!

Đầu tiên
Nói tiếng yêu em
Má hồng ửng chín...
Bỗng thèm được hôn!
 

Trà Vinh 2013
(Tuyển tập thơ Thơ hay Facebook – NXB Trẻ 2013)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


 ---------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đoạt Giải Khuyến khích Thơ  Hay Facebook năm 2013

+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Thơ hay Facebook – NXB Trẻ 2013

5 nhận xét :

phi ly nói...

Lời tỏ tình cho ai?

Nặc danh nói...

Tỏ tình cho người mình yêu

Nặc danh nói...

Đầu tiên
Viết tặng bài thơ
Người ta hồi đáp...
Bảo chờ kiếp sau!

Đầu tiên
Hẹn với trăng sao
Người không thấy đến...
Cổ cao thành cò!

Nguyễn Văn Thái nói...

cổ cao thành hươu cao cổ mới đúng!

Nặc danh nói...

:)