Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0209


Một mình

Sông một mình vì sông muốn ban nhiều ân sủng
Trăng một mình vì trăng muốn tỏa sáng đêm đen
Núi một mình vì núi muốn mình cao nhất
Anh một mình vì anh vẫn đau đáu đợi tìm em.

2005
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


Không có nhận xét nào :