Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Thơ 0210: Sơn nữ lên núiSơn nữ lên núi

Em lên ngọn gió cũng lên
Vẳng đưa theo suối tiếng khèn long lanh
Em gùi nửa mảnh trăng thanh
Hay gùi cả gió lũng xanh cuối chiều?

Sa Pa 2004
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn--------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 380, ngày 10.8.2005
* Bài thơ đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 552, ngày 26.11.2008

Không có nhận xét nào :