Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Giới thiệu tập thơ Hạ Nhớ của Thanh Trắc Nguyễn Văn


Giới thiệu tập thơ Hạ Nhớ của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hạ Nhớ, tập thơ riêng thứ hai của Thanh Trắc Nguyễn Văn, một nhà giáo làm thơ, tên tuổi đã bắt đầu trở nên quen thuộc với bạn đọc yêu thơ cả nước. Tập thơ gồm 44 bài thơ viết về mẹ, về chị, về những vùng đất tác giả từng đi qua. Nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm thời cắp sách và tình yêu đầu thơ mộng. Sách dày 72 trang, NXB Tổng Hợp Đồng Nai

(Bài viết đã đăng trên báo Đà Nẵng Cuối Tuần ngày 1.10.2000)

Tuyết Nhung - An Nhiên giới thiệu

Không có nhận xét nào :