Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Thơ tranh: Chiều thu


----------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: Ảnh người đẹp Tôn Nữ Na Uy sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn.

Không có nhận xét nào :