Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0176


Biết yêu

Tương tư cũng tương tư lắm
Đắm đuối cũng đắm đuối nhiều
Trái hạnh phúc rồi vẫn vỡ
Hỏi mấy người thật biết yêu?

2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :