Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0178


Uống rượu với người yêu cũ

Gặp nhau không nói được lời
Đành nâng chén rượu giữa trời mưa bay
Chén em rót mãi chẳng say
Chén ta chưa hứng đã đầy hoàng hôn.

2006
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :