Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0172


Cấp số cộng tình yêu

Một thương, hai nhớ, ba yêu
Bốn vò võ mộng, năm dìu dịu mơ
Sáu xa, bảy hẹn, tám chờ
Chín… mười… vượt hết bến bờ tìm nhau.

2002
(Tập thơ Quà tặng mùa đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :