Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0177


Tuổi 15

Áo dài chưa mười sáu
Sao trăng đã vội tròn
Em ngậm chi chiếc lá
Để lá ướt màu son?

2005
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :