Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0171


Làm thơ trên đỉnh Bà Nà

Theo em lên đỉnh Bà Nà
Câu thơ chưa viết đã ngà ngật bay
Vần bằng vút lẩn khói mây
Ngoảnh trêu vần trắc vẫn quay là đà!

Đà Nẵng 2004

(Tuyển tập thơ Tứ tuyệt tình thi - NXB Đà Nẵng 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ liên quan về Đà Nẳng: Chiều trên sông Hàn , Lên đỉnh Non Nước đầu xuân , Làm thơ trên đỉnh Bà Nà , Thơ tình trên đỉnh Bà Nà

Không có nhận xét nào :