Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Thơ Tình Lục Bát


Giới thiệu Tuyển tập thơ Thơ Tình Lục Bát

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Thơ Tình Lục Bát - NXB Đà Nẵng ấn hành năm 2005.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng với nhiều tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :