Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 1
Giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 1

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Sương Bờ Liễu Hạnh 1 - NXB Thanh Niên ấn hành năm 2006.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng 71 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :