Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Thơ tranh: Đi chợ hoa


------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: ảnh nữ diễn viên Diệu Hương sưu tầm từ internet

Click chuột trái lên ảnh, ảnh sẽ lớn hơn. 

Không có nhận xét nào :