Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Giới thiệu Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương


Giới thiệu Tuyển tập thơ  Mây Ngàn Phương

Xin giới thiệu Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương - NXB Thanh Niên ấn hành năm 2005.

Thanh Trắc Nguyễn Văn góp mặt cùng 100 tác giả thơ khác.

Không có nhận xét nào :