Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Thơ 0193: Tìm PhậtTìm Phật
             viết theo lời kể của một nhà sư
Người suốt một đời đi tìm Phật
Lên được tận cõi Niết Bàn
Nhưng người Niết Bàn cười bảo
Phật là mẹ người dưới nhân gian!

2005
(Tập thơ Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007)

Thanh Trắc Nguyễn Văn


----------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông - NXB Văn Nghệ 2007

Không có nhận xét nào :