Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Thơ 0205: Tháng giêng và emTháng giêng và em

Tháng giêng tìm lộc sân chùa
Gặp em hái phải lá bùa tương tư
Tìm em… Bùa vỡ cuối thu
Trách ta vụng một kiếp tu. Lỡ làng…

Hội An 2010
(Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại II - NXB Thanh Niên 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn---------------------------------------------------------------------------------------
+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại II - NXB Thanh Niên 2011
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013

5 nhận xét :