Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0198


Quà tặng đêm mưa

Nửa đêm dạo biển Vũng Tàu
Hẹn em hái hết trăng sao làm quà
Em cười… Đêm bỗng tan ra
Trăng sao vỡ xuống thế là mưa rơi!

2008
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Không có nhận xét nào :