Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0204


Vớt trăng

Người tìm bảo ngọc trân châu
Còn tôi tìm mảnh thu sầu bến sông
Vớt gương trên sóng bềnh bồng
Thấy em thả yếm cuối dòng ca dao.

Hội An 2010
(Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại II - NXB Thanh Niên 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :