Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Thơ 0195: Nửa đời
Nửa đời

Nửa đời
Nhỏ lệ làm sông
Thuyền yêu chèo mãi
Vẫn không thấy bờ.

Nửa đời
Xếp chữ làm thơ
Chữ “tình” đi mất
Bỏ “khờ” chèo queo.

Nửa đời
Bán mảnh trăng treo
Tháng năm rơi trắng
Cái nghèo còn mang.

Nửa đời
Nhặt giấc mơ hoang
Một đêm vấp nhớ
Bàng hoàng tìm em.

2008
(Tập thơ Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn--------------------------------------------------------------------------------------------
* Bài thơ  đã đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ ngày 14.12.2008
* Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 573, ngày 23.9.2014

+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Giọt Lệ Trăng - NXB Văn Nghệ 2010

16 nhận xét :