Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0202Về phố cổ

Thuyền về phố cổ trong đêm
Bóng hồng đã khuất cuối thềm mưa bay
Mưa rơi lạnh mảnh trăng gầy
Còn tôi lạnh cả những ngày không em.

Hội An 2010
(Tuyển tập thơ Chút Riêng Gửi Lại II - NXB Thanh Niên 2011)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào :